NOTEIKUMI

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA ZABi no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Līgums stājas spēkā, kad Pircējs ir norēķinājies par pasūtīto preci un kad naudas līdzekļi ir ienākuši Pārdevēja bankas kontā.

Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs. apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pircējam jāveic pasūtījuma apmaksa 3 dienu laikā, kopš pasūtījuma veeikšanas. Ja pasūtījums nav apmaksāts, tas tiek anulēts 5 dienā pēc tā noformēšanas. 

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Piegādes laiks var mainīties atkarībā no piegādes veida.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Dāvanu kartes

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu par dāvanu kartes iegādi SIA ZABi  ir nepieciešams saņemt un apstrādāt dāvanu kartes iegādes veidlapā norādītos personas datus un, ja Jūs esat norādījis citu dāvanu kartes saņēmēju, tad SIA ZABi  apstrādā šīs personas vārdu un e-pasta adresi. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

Ar dāvanu kartes iegādi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju SIA ZABi saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai SIA ZABi. Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

Ja Jūs iesniedzat iesniegumu par dāvanu kartes termiņa pagarināšanu par 1 (vienu) mēnesi, šis iesniegums tiek saglabāts līdz dāvanu kartes pagarinātā termiņa beigām, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka ilgāku termiņu. 

Atlaižu kodi 

Mēs piedāvājam klientiem pirkuma atlaižu vai priekšrocību kuponus. Kupona kodus periodiski izziņojam visiem mūsu sociālo tīklu sekotājiem mārketinga aktivitāšu ietvaros. Katra kupona unikālais kods, ko izziņojam, piešķir kuponam sava veida atlaidi vai priekšrocību, piemēram, viens kods nodrošina bezmaksas piegādi, cits – 10% atlaidi utt. Par katra kupona īpašībām un izmantošanu ziņojam saviem sociālo tīklu sekotājiem publiski. Kuponus var izmantot jebkurš, kuram šis kods ir zināms. Kuponu izmanto, ievadot tā kodu Iepirkuma grozā pie saņēmēja datu ievades,  lodziņā "Atlaides kods". Logā ieraksta aktīvo kupona kodu un spiež “Apstiprināt”. Kupons šādi automātiski tiek pievienots pirkuma rēķinam, piešķirot attiecīgu atlaidi vai priekšrocību. Katru kuponu pie viena pirkuma var izmantot tikai vienu reizi, atlaides nesummējas!

Informācijai

Mājas lapā pieejamie produkti ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai, Jūs nedrīkstiet tos pārdot vai pārpārdot citiem. SIA ZABi pārdodamās Preces – kosmētikas līdzekļi – nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. SIA ZABi prece sastāv no kosmētikā iekļautām dabiskajām sastāvdaļām un ir droša, cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīga prece, kas atbilst Latvijas Republikas likuma Preču un pakalpojumu drošuma likuma normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem.